Platsen för abstrakt,
fantasifull och
dekorativ konst